Liikumismängu “Liigu Raplamaal” põhireeglid:

 • Kampaania kutsub osalema kõiki inimesi, õppivaid, töötavad või sissekirjutust omavaid isikuid. Kampaania kestab 09.04.2022 – 09.05.2022 k.a.

 • Osaleda saab individuaalselt või perekonnana.

 • Külasta kampaania nimekirjas olevaid liikumisobjekte ning peale külastamist täida kampaania esilehel olev tabel. Liikuda on lubatud omal sobival viisil, ajalises kestvuses ning tempos. Igaüks vastutab oma tervise eest ise.

 • Kui osalete perekonnana, käsitletakse teid kui ühte osavõtjat ning tulemuse saavutamisel antakse ka üks meene.
Näide: Individuaalselt osaledes kirjuta nime lahtrisse “Mari Maasikas”. Perekonnana osaledes “Perekond Maasikas”. Kui osavõtja (indiviid või perekond) külastab mingit objekti uuesti või liigub uuel rajal, siis palume edaspidi andmeid sisestades kasutada sama nime vormi.
 
 • Tabeli viimases osas tuleb objektil liikumuse tõestuseks üles laadida pildifail.
  See võib olla: ekraanipilt liikumisrakenduse tulemusest (liigumistrajektoor kaardil või muu tehtud soorituse info) või foto rajal asuvast selgelt eristatavast objektist. Üles laaditavaid pilte ei avaldata.

 • Kogutud andmed avaldatakse ainult tulemuste lehel. Neid ei jagata ega kasutata muul eesmärgil.

 • Radadel liikudes lähtu alati antud hetkel kehtivates COVID-19 levikuga seotud piirangutest ja reeglitest.
 

Kampaania meened:

 • Kui külastad kampaania jooksul vähemalt viite erinevat kampaanias mainitud liikumisobjekti, teenid pronks tunnusmeene

 • Kui külastad kampaania jooksul vähemalt kaheksat erinevat kampaanias mainitud liikumisobjekti, teenid hõbe tunnusmeene

 • Kui külastad kampaania jooksul kümmet erinevat liikumisobjekti, teenid kuld tunnusmeene.

 • Kui oled külastanud kampaania jooksul ainult ühte kuni nelja objekti, kuid liikumise kordi on kokku 10 või rohkem, teenid “Liigun Raplamaal” tunnusmärgi.

 • Kampaania tunnusmeened ja tunnusmärgid on võimalik kätte saada kampaania lõppedes, osavõtja asukohaga seotud omavalitsuse asutusest. Osavõtjat informeeritakse täpsemalt e-kirja teel.

 • Lisaks kampaania põhimängule toimub igal nädalal, esmaspäeviti Facebooki ürituse lehe vahendusel kõikide osavõtjate vahel loosimäng. Mängus loositakse erinevaid tervisespordiga seotud meeneid. Ühel osavõtjal on lubatud loosi teel võita ühe korra.

*Kampaania korraldajal on õigus kampaania kestvuse jooksul muuta liikumimänguga seotud reegleid ja meenete välja andmise tingimusi.